Cam kết giá gốc CĐT | Chung cư Hà Nội - Khung pháp lý dành cho nhà môi giới bđs

Khung pháp lý dành cho nhà môi giới bđs

TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

I. LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: 1/1/2007
 
 • Phạm vi áp dụng: Điều 1

-        Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản;

-        Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản; và

-        Giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản.

 • Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bất động sản: Điều 5

-        Bình đẳng trước pháp luật;

-        Tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp.

-        Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

-        Hoạt động kinh doanh bất động sản phải công khai, minh bạch.

 • Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh: Điều 6

-        Các loại nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

-        Quyền sử dụng đất được tham gia thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai;

-        Các loại bất động sản khác theo quy định của pháp luật.

 

* Điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh; Điều 7

 • Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có các điều kiện sau đây;
 • Quyền sử dụng đất;
 • Các bất động sản phải có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

* Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản: Điều 8

 • Tổ chức, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp.
 • Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.
 • Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản.
II. NGHỊ ĐỊNH 153: 15/10/2007
 • Mở rộng phạm vi điều chỉnh; Điều 1
 • Chi tiết tài sản trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Điều 2.
 • Quy định chặt chẽ về giao dịch mua bán nhà trong tương lai; Điều 4.
 
III. Thông tư 13: 21/05/2008
 • Quy định chi tiết về thành lập Sàn giao dịch BĐS. Phần IV
 • Hướng dẫn việc xin cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Các mẫu biểu ban hành.
 
IV. Luật đất đai: 26/11/2003
 • Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Điều 5.
 • Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai. Điều 6.
 • Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai . Điều 7.
 • Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Điều 10.
 • Nhà nước nghiêm cấm hành vi lấn, chiếm đất đai; không sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích; vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; huỷ hoại đất; không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi sử dụng các quyền của người sử dụng đất; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất. Điều 11.
Tham khảo bản dự thảo luật đất đai năm 2013
 
V. Luật nhà ở: 29/11/2005
 • Điều 4: Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở

-        Công dân có quyền có chỗ ở thông qua việc tạo lập nhà ở hợp pháp hoặc thông qua việc thuê, mượn, ở nhờ nhà ở theo quy định của pháp luật.

-        Người tạo lập nhà ở hợp pháp có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

 • Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu nhà ở của chủ sở hữu. Điều 5.
 • Nhà ở thương mại: Điều 34 – 40.
 • Nhà ở xã hội: Điều 45 – 57
 • Giao dịch nhà ở: Điều 93.
 
VI. Thuế thu nhập cá nhân: 21/11/2007
 • Mức thuế hiện hành: Điều 3.

               Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

-        Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

-        Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

-        Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;

-        Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

               Khung từ 25% trên lợi nhuận hoặc 2% trên giá trị giao dịch. Thông tư 161 Điều 6

 • Các cách áp dụng phổ biến cần tránh: Trốn thuế
VII. Luật thuế giá trị gia tăng: 03/06/2008
 • Các mức áp cho BĐS.

-        Đất: 0%.

-        Tài sản trên đất là bất động sản: 10%.

 • Các lưu ý.

VIII. Các văn bản pháp luật khác

 Copyright PHOCHUNGCU.NET 
Địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Điện thoại: 0904 983 989 - Hotline: 0969 31 7989
Mail: 
Support@phochungcu.net
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn Phochungcu.net  là vi phạm bản quyền! 
 

 

| Shophouse Bình Minh Garden 93 Đức Giang