Breaking News

Định giá tài sản là nền tảng của mọi giao dịch

Theo phochungcu.net, định giá tài sản là công việc đòi hỏi cả trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự mình định giá tương đối chính xác nếu bạn hiểu rõ phương thức định giá.

Giao dịch thành công nhờ thẩm định chính xác

Giao dịch mua bán tài sản đất đai thường có giá trị rất lớn, do đó, việc thẩm định giá là vô cùng quan trọng. Định giá tài sản giúp người bán đưa ra một mức giá hợp lý, góp phần vào thành công của thương vụ.

Thẩm định giá tài sản là gì?

Thẩm định giá là việc sử dụng các nghiệp vụ kiểm toán để đánh giá chính xác giá trị của tài sản tại một thời điểm nhất định. Giá thẩm định là giá trị ước tính của tài sản trên thị trường.

Vai trò của thẩm định giá

Đối với cơ quan nhà nước, thẩm định giá tài sản có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý. Đối với thị trường, giá thẩm định là cơ sở tin tưởng của đôi bên. Hoạt động thẩm định giúp xóa bỏ tâm lý chần chừ, nghi ngại trong đầu tư và kinh doanh.

Phân loại bất động sản (theo tiêu chuẩn định giá)

  • Đất đai đã được phép đầu tư xây dựng.
  • Đất đai cần được chuyển đổi loại hình để thực hiện xây dựng.
  • Tài sản đất đai đặc biệt: di sản, miếu, đền, chùa,…

Mục đích định giá tài sản

  • Đưa ra cơ sở giá bán, giá cho thuê hợp lý.
  • Xử lý nợ có bảo đảm.
  • Hạch toán, lập báo cáo tài chính.
  • Chứng minh điều kiện tài chính phục vụ cho việc định cư, du học, du lịch.

Hy vọng thông tin trên đã giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của định giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *