Breaking News

Định giá và Tài sản Cho thuê

Chứng thư thẩm định giá trong ngành bất động sản là gì?

Bất động sản như nhà cửa, căn hộ, đất đai,… là một tài sản cực kỳ quan trọng đối với chủ sở hữu lẫn người mua. Cả hai đều cần phải thẩm định giá kỹ càng trước khi rao bán trên mạng hoặc giao phó cho các đại lý mua bán nhà/đất. Hãy cùng tìm…

Read More

Định giá tài sản là nền tảng của mọi giao dịch

Theo phochungcu.net, định giá tài sản là công việc đòi hỏi cả trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự mình định giá tương đối chính xác nếu bạn hiểu rõ phương thức định giá. Giao dịch thành công nhờ thẩm định chính xác Giao dịch mua bán tài…

Read More