Chứng thư thẩm định giá trong ngành bất động sản là gì?

Bất động sản như nhà cửa, căn hộ, đất đai,… là một tài sản cực kỳ quan trọng đối với chủ sở hữu lẫn người mua. Cả hai đều cần phải thẩm định giá kỹ càng trước khi rao bán trên mạng hoặc giao phó cho các đại lý mua bán nhà/đất. Hãy cùng tìm hiểu ngay về vấn đề cực kỳ quan trọng này nhé!

Thẩm định giá trong bất động sản

Thẩm định giá trong lĩnh vực nhà cửa/đất đai chính là ước tính giá trị quyền sở hữu căn nhà, mảnh đất, căn hộ,… của chủ sở hữu theo như giá cả tương tự trên thị trường vào thời điểm đem đi thẩm định.

Những yếu tố kiểm tra sẽ được quy định trong tiêu chuẩn của ngành thẩm định giá ở Việt Nam hoặc quốc tế. Với các căn hộ, căn nhà, đất đai thì phụ thuộc vào nhu cầu và tác động của thị trường. Giá cả tài sản sản hiện có sẽ bị ảnh hưởng bởi các tiện ích xung quanh, cơ sở hạ tầng, khách hàng đầu cơ, cạnh tranh giữa các bên mua bán,…

Chứng thư trong thẩm định có những gì?

Các giấy tờ văn bản liên quan đến việc thẩm định thường do tổ chức thẩm định lập ra để chứng nhận tài sản của bạn. Hồ sơ gồm có:

  • Mã số hợp đồng định giá, văn bản đã yêu cầu định giá.
  • Thông tin của người yêu cầu.
  • Mục đích tiến hành thẩm định.
  • Thời điểm làm thẩm định giá.
  • Tên loại tài sản cùng những đặc điểm pháp lý của nó.
  • Các đặc điểm của tài sản theo phương diện kỹ thuật, kinh tế,…
  • Cách thức thi hành thẩm định giá.
  • Kết quả sau khi thẩm định tài sản.
  • Họ tên, chữ ký, số thẻ của đại diện pháp lý khi thẩm định.
  • Thời gian hiệu lực của hồ sơ này.

Trên đây là một số thông tin sơ lược về thẩm định giá và chứng thư bất động sản. Phochungcu.net hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn trước khi mua bán tài sản nhà đất có giá trị của mình.