Breaking News

Day: January 9, 2022

Chứng thư thẩm định giá trong ngành bất động sản là gì?

Bất động sản như nhà cửa, căn hộ, đất đai,… là một tài sản cực kỳ quan trọng đối với chủ sở hữu lẫn người mua. Cả hai đều cần phải thẩm định giá kỹ càng trước khi rao bán trên mạng hoặc giao phó cho các đại lý mua bán nhà/đất. Hãy cùng tìm…

Read More